HIBAH TAKAFUL


JENIS – JENIS TAKAFUL

Takaful Keluarga & Takaful Am / General Takaful keluarga lazimnya mempunyai plan asas iaitu melindungi semua jenis kematian dan TPD. Manfaat lain adalah manfaat tambahan ( rider) yang sebahagiannya ada pada takaful am. Contoh perlindungan…


KONSEP HIBAH DALAM TAKAFUL

HIBAH secara asasnya bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah. Ianya adalah diharuskan sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 177 surah al-Baqarah. Beberapa Fakta Mengenai HIBAH TAKAFUL 1. Mudah dicairkan selepas kematian