KONSEP TAKAFUL


JENIS – JENIS TAKAFUL

Takaful Keluarga & Takaful Am / General Takaful keluarga lazimnya mempunyai plan asas iaitu melindungi semua jenis kematian dan TPD. Manfaat lain adalah manfaat tambahan ( rider) yang sebahagiannya ada pada takaful am. Contoh perlindungan…