PEMBUNUH UTAMA RAKYAT MALAYSIA

Pernah tak rakan-rakan semak berapa coverage untuk pampasan PENYAKIT KRITIKAL?

Majoriti pemegang polisi takaful hanya fokus kepada medical card dan mengabaikan coverage income protection.

Manakala bagi pemegang polisi hibah takaful pula, masih belum complete fungsi income protection apabila hanya fokus coverage bagi pampasan kematian dan lumpuh sahaja.

Ia dikukuhkan lagi dengan kenyataan daripada Persatuan Insurans Hayat Malaysia atau Life Insurance Association Malaysia (LIAM) bahawa 90% daripada pemegang polisi insurans di Malaysia tidak cukup jumlah perlindungan.

Makumat daripada Life Insurance Association Malaysia (LIAM) bahawa 90% daripada pemegang polisi insurans di Malaysia tidak cukup jumlah perlindungan.

Manakala maklumat daripada MTA (Malaysian Takaful Association) mengatakan BAHAWA purata jurang perlindungan pemegang polisi takaful di Malaysia adalah RM200,000.

Bagaimana pula dengan coverage bagi pampasan takaful penyakit kritikal?

Maklumat daripada WHO menyatakan 70% kematian penduduk Malaysia berpunca dari 4 penyakit utama dan penyakit kritikal; kanser, diabetis, strok dan sakit jantung..

Berdasarkan oleh satu suvey yang dijalankan di Singapura, treatment untuk penyakit kritikal mengambil tempoh masa purata 3.5 tahun.

Jadi, jumlah coverage yang patut untuk penyakit kritikal sekurang-kurangnya bersamaan 3.5 tahun gaji.

Berapa coverage penyakit kritikal anda?

Jangan terkeliru dengan medical card yang fungsinya untuk membiayai kos rawatan hospital apabila menghidapi penyakit.

Yang dimaksudkan di sini ialah coverage penyakit kritikal sebagai pengganti pendapatan apabila anda terpaksa diberhentikan kerja akibat sakit kritikal.

Jadi, pastikan coverage penyakit kritikal anda mencukupi dan bukan sekadar medical card dan coverage asas (kematian dan lumpuh).

Mungkin ada yang menyangka, caruman untuk takaful penyakit kritikal adalah mahal.

Mungkin ada yang mahal, dalam masa sama ada juga yang berbaloi-baloi harganya.

Bersama INFAQ Consultancy, anda boleh mendapatkan perlindungan sakit kritikal hanya dengan RM90 pada umur 45 tahun dan kebawah.

Tetapkan temujanji atas talian selama 20 minit bagi sesi konsultansi pengenalan produk takaful sakit kritikal dengan mengisi maklumat di bawah.

About the Author

Muiz Ahmad
Merupakan perunding takaful daripada INFAQ Consultancy. Mempunyai diploma dalam Pengajian Islam dan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi Islam di UKM. Kini aktif dalam menyebarkan ilmu perancangan kewangan kepada masyarakat.