HIBAH TAKAFUL

PERLINDUNGAN PENDAPATAN SEBENAR

PELAN TAKAFUL LENGKAP PERLINDUNGAN PENDAPATAN + HIBAH TAKAFUL Mengapa perlu perlindungn pendapatan? Perlindungan pendapatan merupakan kaedah dalam ilmu kewangan bagi menguruskan risiko tulen. Risiko tulen adalah risiko yang boleh menyebabkan pendapatan terhenti. Risiko tersebut adalah…

Read More

HIBAH + KOMPREHENSIF KEMALANGAN

Adakah anda atau pasangan anda bekerja sebagai penghantar makanan atau pekerjaan yang kerap menggunakan kenderaan? Jika ya, inilah pelan takaful yang paling sesuai untuk anda. TAKAFUL PERINDUNGAN KEMALANGAN + HIBAH 1. RIDER DEATH PROTECTION –…


Q & A HIBAH TAKAFUL

1. Apakah Hibah Takaful? Hibah bermaksud pemberian. Hibah takaful merupakan pelan perlindungan kematian kepada peserta. Hibah takaful dibuat ketika masih hidup dan manfaat akan diperoleh apabila meninggal dunia. Manfaat hibah takaful adalah untuk keluarga atau…


PEMBUNUH UTAMA RAKYAT MALAYSIA

Pernah tak rakan-rakan semak berapa coverage untuk pampasan PENYAKIT KRITIKAL? Majoriti pemegang polisi takaful hanya fokus kepada medical card dan mengabaikan coverage income protection. Manakala bagi pemegang polisi hibah takaful pula, masih belum complete fungsi…AGIHAN PAMPASAN TAKAFUL

Dua bentuk penamaan dalam takaful. 1- PENAMA2- HIBAH. 1 – PENAMA merupakan salah satu pilihan dalam agihan pampasan takaful yang menggunakan kaedah faraid. Orang yang dinamakan sebagai penama WAJIB menguruskan pampasan megikut kaedah ini. Namun…