Q & A HIBAH TAKAFUL

1. Apakah Hibah Takaful? Hibah bermaksud pemberian. Hibah takaful merupakan pelan perlindungan kematian kepada peserta. Hibah takaful dibuat ketika masih hidup dan manfaat akan diperoleh apabila meninggal dunia. Manfaat hibah takaful adalah untuk keluarga atau…


PEMBUNUH UTAMA RAKYAT MALAYSIA

Pernah tak rakan-rakan semak berapa coverage untuk pampasan PENYAKIT KRITIKAL? Majoriti pemegang polisi takaful hanya fokus kepada medical card dan mengabaikan coverage income protection. Manakala bagi pemegang polisi hibah takaful pula, masih belum complete fungsi…AGIHAN PAMPASAN TAKAFUL

Dua bentuk penamaan dalam takaful. 1- PENAMA2- HIBAH. 1 – PENAMA merupakan salah satu pilihan dalam agihan pampasan takaful yang menggunakan kaedah faraid. Orang yang dinamakan sebagai penama WAJIB menguruskan pampasan megikut kaedah ini. Namun…


HIBAH TAKAFUL KASIH SAYANG

Merancang untuk mendapatkan pelan takaful kematian?.. Konsep Hibah Couple Policy (HCP) melindungi kewangan suami dan isteri setelah berlaku kematian atau cacat kekal… Sedikit sebanyak pampasan daripada plan ini boleh mebantu pasangan yang masih hidup untuk…